Jedna kompanija. Jedna misija.

U kompaniji Essity ulažemo najveće napore da našim kupcima učinimo život lakšim i boljim kroz ključne proizvode koje odlikuju pouzdanost i vrhunski kvalitet. Taj zadatak koji smo sebi postavili je pre svega direktan rezultat suštinskih vrednosti koje dele svi zaposleni u Essity kompaniji.

Suštinske vrednosti

Naše suštinske vrednosti su zasnovane na istoriji kompanije i celokupna Essity grupa koja stoji iza Zewa-e je izgrađena na tim suštinskim vrednostima. One definišu način na koji vodimo poslovanje i način na koji se ponašamo. Te suštinske vrednosti inspirišu i podstiču zaposlene u Essity u njihovim naporima da razviju uspešnu kompaniju – finansijski, socijalno i ekološki.

Poštovanje:

Ukazivati poštovanje znači biti otvoren i iskren i ponašati se na način koji odaje integritet. Da bismo ukazivali poštovanje, moramo da sagledamo kako će naše aktivnosti uticati na druge, unutar i izvan naše kompanije, sada i u budućnosti. Poštovanje pospešuje saradnju i olakšava nam da ostvarimo naše zajedničke ciljeve.

Izvrsnost:

Naši napori u ostvarivanju izvrsnosti vode nas do novih nivoa profesionalizma. Da bismo bili izvrsni, moramo sebi da postavimo izazov da prevaziđemo očekivanja naših klijenata, akcionara i kolega, tako što ćemo nastojati da prevaziđemo naše ciljeve i poboljšamo naše rezultate.

Odgovornost:

Essity nastoji da daje sve veća ovlašćenja pojedincima na svim nivoima organizacije – a ovlašćenja zahtevaju odgovornost. Da bismo bili odgovorni, moramo da budemo pouzdani, ali i kreativni, puni samopouzdanja i spremni da prihvatimo izazove. Uvek moramo da izvršavamo naše svakodnevne dužnosti brižljivo i sveobuhvatno i da uvek imamo u vidu najbolje interese naših kupaca i kompanije.

Ako želite da saznate više o Essity ili da pročitate naš izveštaj o održivosti, posetite www.essity.com (molimo vas da imate u vidu da je ova internet prezentacija na engleskom jeziku).